Google Visualization API Sample

Analysverktyg TV

HotTop TV (gratis)

Med den internetbaserade tjänsten HotTop TV skapar du enkelt egna topplistor. Du kan exempelvis ta fram en topplista för en viss period, kanal och målgrupp. Tittarsiffror finns från den tredje januari 1994. Kom ihåg att alltid ange MMS som källa vid användning av siffror från HotTop TV.
Här finns manualen för HotTop TV.

HotCollection

HotCollection är MMS eget analysverktyg som används för att analysera People Meter-data. I HotCollection kan man analysera både program och reklam. Idag erbjuder vi våra kunder HotCollection via en internetbaserad lösning. Som kund har du då alltid den senaste versionen av verktyget och senast uppladdade tittardata. Manualer hittar du här.

Om MMS certifiering

I samband med att MMS implementerade timeshift infördes en obligatorisk certifiering av system som ger ut tittarsiffror externt. Detta för att säkra den svenska TV-valutan då timeshift medförde mer komplexa räkneregler. Certifieringen sker i tre steg och är bestående av ett flertal case. Det första steget behandlar linjärt tittande och det andra och tredje steget behandlar timeshiftat tittande. När systemet har redovisat korrekta svar för både linjärt tittande och timeshift har de framgångsrikt genomgått certifieringen. Nedan följer en lista över alla system som varit aktuella för certifiering och vilka som system som har klarat certifieringen. Listan uppdateras allteftersom system blir godkända.

Certifierade system

Certifierade system

  • AdvantEdge – TechEdge
  • HotCollection – MMS
  • IBMS – TV4
  • Landmark – användare Discovery, Viasat
  • Probe – Carat, Vizeum
  • Spot On – Kanal 5

System som ännu inte klarat MMS certifiering

 • ADmaxTV – Nordiska mediasystem
 • Genesis – Accenture
 • Navigator – Nordiska mediasystem
 • Peaktime – användare MTV, Eurosport
 • Spider – Nordiska mediasystem
 • Trinity – Group M
Case för MMS certifiering

Om ert system/leverantör inte finns med i förteckningen, var vänlig kontakta er leverantör och Danielle Aldén på MMS.

Case på linjärt tittande: