Google Visualization API Sample

MMS Filmkodsgenerator

MMS Filmkodsgenerator

Sveriges mediebransch har efterfrågat en oberoende distributör av officiella filmkoder och MMS
har fått i uppdrag att ta fram en tjänst för att tillgodose detta behov.

En filmkod är en unik kod som ska representera en unik reklamfilm.
Ur MMS Filmkodsgenerator kan du som kund generera en officiell filmkod att representera en svensk rörlig reklamfilm som ska mätas av MMS på alla plattformar på både TV och Online.

Det är enkelt och utan kostnad, skapa ett konto och följ anvisningarna. Du bifogar reklamfilmen som du vill ansöka om en filmkod för samt fyller i information kring reklamfilmen.

Dagligen kontrollerar MMS i en verifieringsprocess både reklamfilm och angiven information.
När filmkoden fångas upp i MMS mätning kopplas den samman men rätt produkt, annonsör och mediebyrå.

Kontakta reklam@mms.se för mer information

MMS Filmkodsgenerator