Google Visualization API Sample

Så mäts online-tittandet

Vad & hur mäter vi?

Sedan länge mäter de flesta aktörer antal besök, starter m.m. på sina webbplatser och spelare, både vad gäller både nyhetssurfande och tittande på rörligt material (video), med hjälp av olika mätleverantörer. MMS metod bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. Samtidigt mäter vi med precision hur länge en besökare tittat på varje program/klipp samt reklam. På så sätt erhålls en konsumtion av tittartid som är mer lik den etablerade mätningen av traditionell TV.

De tjänster som vi mäter är följande:
SVT
MTG
TV4
Discovery
UR
Aftonbladet

Onlinemätningen omfattar alla plattformar som konsumerar rörligt material. Både det som spelas upp i en webbläsare (Html5, flash) och det som sker via en app i en smarttelefon/surfplatta (iOS, Android), samt Chromecast och Apple-TV.

Valuta

Alla deltagande aktörer mäts på samma sätt och MMS står, som oberoende mätbolag, garant för kvalitén och att standarden följs.
Med transparenta publika siffror ges full jämförbarhet på detaljnivå.
Tillsammans med en referensgrupp från de deltagande aktörerna har MMS formulerat en uppsättning med principer och räkneregler i syfte att onlinedata alltid skall vara stringenta och otvetydiga. MMS Gyllene Regler.

Mått

Mätningen består av två delar, program/klipp och reklam.

Program/klipp redovisas i strömstarter och precisionsmätning av tittartid.

Genom tidmätningen kan MMS beräkna en titels genomsnittliga publikstorlek (total spelad tid delat med titelns längd), även kallad Webbpublik. Detta mått är således det mest jämförbara måttet med dess TV-motsvarighet, genomsnittlig publikstorlek, rating.

Det officiella måttet för program/klipp beräknas med 8 dagars konsoliderad trafik, dvs. tittande för en titel under publiceringsdagen samt ytterligare 7 dagar framåt i tiden. Detta innebär att måttet beräknas med samma konsolideringsperiod som för TV samt att program och klipp blir jämförbara med varandra över tid. Notera att definitionen vid beräkning av måttet på onlinevideo baseras på samma logik som för traditionell TV, dvs. om en ”person” ser ett program flera gånger om (genom så kallat timeshiftat tittande) ingår tittandet från samtliga uppspelningar i måttet.

Reklamen redovisas i impressions och completion rate.
All reklamfilm som visats på de mätta videotjänsterna mäts. Varje reklamfilm har en unik mättagg som fångas upp av MMS i alla de olika spelare och appar som mäts. Mätdata skickas till MMS som kvalitetskontrollerar, sammanställer och publicerar den officiella trafiken för en reklamfilm. Redovisningen består av antal impressions, completion rate och unika användare i form av olika mått.

Processen för mätning

Mätsystemet baseras på en mätkod som implementeras hos respektive site. Mätkoden implementeras på alla de spelare som aktören använder. Tekniken som används är Comscores Stream Sense™. Mätbolagets system mäter all aktivitet från användarna inklusive start, stop, pauser, spolning etc. En beräkning genomförs sedan för att ta reda på exakt under hur lång tid som videon spelades upp. Data lagras på så kallad eventnivå, där varje event är en aktivitet från användaren (start, paus, stopp etc.). När aktören lägger upp en ny titel (program/klipp) på sin site skickas info om titeln till MMS. Metadata innehåller bland annat information om titelns namn, längd, om och när den sändes på TV samt annan information som behövs för MMS kvalitetskontroller.

För reklamen används samma metadata (annonsör, produkt, förmedlare etc.) som på TV, om reklamfilmen är känd där sedan tidigare

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:

> Visuell kontroll av titlar
> Jämförelse av nivåer på reklam mot Adserver
> Matchning mot TV där sådan finns
> Kategorisering
> Publiceringstillfälle
> Övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer
> Automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser

Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt Comscore, som alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.