Google Visualization API Sample

Mediemätning

TV-mätningar
Sedan 1993 genomförs mätningar elektroniskt i Sverige med så kallade People Meters. MMS äger all information kring TV-tittandet och Nielsen Audience Measurement står för fältarbete och datainsamling. Systemet People Meter bygger på att medlemmarna i en tittarpanel, representativ för den svenska TV-befolkningen, registrerar sitt TV-tittande med hjälp av elektroniska mätare.

Online-mätningar
MMS började mäta online-tittandet under 2011 genom att mätkod har implementerats på respektive sajt som MMS mäter. Metoden bygger på att det är samma mätleverantör som används för alla deltagande aktörer. MMS mäter startade program och klipp, även kallat strömstarter samt precisionsmätning av tittartid.