Google Visualization API Sample

Tjänster

Som kund hos oss erbjuder vi dig abonnemang på tittarsiffror och analysprodukter.

Med MMS gratistjänster HotTop TV och HotTop webb, kan du gratis söka fram tittarsiffror för TV-program och onlinerating för program som sänts online. MMS erbjuder också analysverktyg för TV-tittandet, Mediacollection, samt olika verktyg för online-tittandet.

Som TV-kanal har man möjlighet att bli loggkanal. Det innebär att kanalens tittarsiffror kopplas till det program, den trailer eller reklam som sänts, minut för minut. Tittardata levereras dagligen till MMS kunder.