Google Visualization API Sample

MMS i korthet

MMS levererar tittarsiffror för tv och analysprodukter för förståelse av rörlig bild.

För att leverera maximalt värde till kunderna fokuserar MMS sig på fyra roller:

1) MMS ska erbjuda mätningar av konsumtionen av rörliga bilder, som är allmänt vedertagna och fungerar som valuta för köpare och säljare av reklam, utöver att fungera som underlag för uppföljning och produktutveckling. I denna roll ingår bland annat löpande kvalitets- och kontrollarbete för att hålla högsta kvalitet i tittarsiffrorna.

2) MMS ska förbereda och planera framtidens mätningar av rörliga bilder
MMS ska proaktivt förbereda för mer avancerade mätningar av tv-tittande, där time-shift och webb-tv är områden som MMS arbetar med.

3) MMS ska vara tv-branschens främsta expert på dagens och framtidens tv.
För att klara de första två rollerna måste MMS ha en bred expertis om dagens och framtidens landskap för tv och rörlig bild. MMS ska fungera som en oberoende, pålitlig källa för information om dagens och framtidens tv och rörlig bild, samt hur de kan mätas.

4) MMS ska erbjuda rapporter och undersökningar. MMS ska erbjuda analysprodukter och i vissa fall ad-hoc undersökningar. Affärerna ska ha god lönsamhet och begränsad risk, de ska bygga relevant kompetens för MMS och marknadsföras till kunder som tillför värdefulla relationer för bolaget.

För frågor om MMS strategi, kontakta Magnus Anshelm.