Google Visualization API Sample

Webb-TV-mätningen

Gyllene Regler

Detta dokument beskriver den första versionen av MMS webb-TV-valuta. Syftet med dokumentet är att beskriva hur MMS webb-TV-valuta tas fram: hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer och hur data och beräkningar får användas för att omfattas av MMS valutaregler.

Detta är den första webb-TV-valutan i världen, och med nödvändighet kommer den att förändras och utökas över tid. De Gyllene Regler för webb-TV som ligger på MMS hemsida är dock alltid den som gäller vid ett givet tillfälle.

Ladda ner:

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:
– visuell kontroll av titlar
– matchning mot TV
– kategorisering
– koppling klipp och huvudprogram
– publiceringstillfälle
– övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer
– automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser
– separat övervakningssystem
Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt comScore, som alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.

Validation Guide & Protocol

These documents are aimed to provide the media owners a guide to implement and maintain a correct and qualitative online content. The parties involved are collectively responsible for the effort of upkeeping the designed standard.

Ladda ner: