Google Visualization API Sample

Mätning online program/klipp

Gyllene Regler

Detta dokument beskriver MMS valuta för onlinevideo. Syftet med dokumentet är att beskriva hur MMS valuta för onlinevideo tas fram: hur data behandlas, vilka mått som MMS stödjer och hur data och beräkningar får användas för att omfattas av MMS valutaregler.

Valutan för onlinevideo vidareutvecklas och utökas över tid. De Gyllene Regler för onlinevideo som ligger på MMS hemsida är dock alltid den som gäller vid ett givet tillfälle.

Ladda ner:

Kvalitetskontroller

MMS genomför kvalitetskontroller av allt material som rapporterats. De kvalitetskontroller som genomförs idag samt är under införande är:
– visuell kontroll av titlar
– matchning mot TV
– kategorisering
– koppling klipp och huvudprogram
– publiceringstillfälle
– övergripande säkerställning av nivåer i syfte att upptäcka ovanliga fluktuationer
– automatiska flaggningar vid orimliga parameteravvikelser
– separat övervakningssystem
Mätningen är ett samarbete mellan MMS, samtliga deltagande siter, samt comScore, som alla har ett ansvar för kvalitetsarbetet.

Validation Guide & Protocol

These documents are aimed to provide the media owners a guide to implement and maintain a correct and qualitative online video advertising measurement. The parties involved are collectively responsible for the effort of upkeeping the designed standard.

Ladda ner:

Ladda ner: