Google Visualization API Sample

Nyheter

Tittandet på rörligt innehåll i sociala medier fortsätter att öka

Tittande på rörligt innehåll ökar i sociala medier. Vi ser i vår senaste Trend & Tema att Facebook och Youtube ligger på ungefär samma nivå vad gäller daglig räckvidd för att se på rörligt innehåll. Den dagliga räckvidden ligger på 43% respektive 42% för dessa sociala medier. YouTube hävdar sig även väl när det gäller tittartid med sina 25 minuter per dag i genomsnitt.

Press T&T 2017_4

 

 

 

 

 

Tittande på rörligt innehåll via sociala medier ökar stadigt. YouTube och Facebook är giganterna, men vi ser också att de under 20 på använder Instagram och Snapchat mer än Facebook. Vidare kan man konstatera att de yngsta använder sociala medier mer än några andra grupper för att titta på rörligt innehåll”, säger MMS VD Magnus Anshelm.

 

Resultaten i Trend & Tema 2017:4 bygger på 3000 telefonintervjuer i åldersspannet 9-99 år som genomfördes av Ipsos under oktober-december 2017.

För frågor och kommentarer:

Magnus Anshelm, VD MMS

08 736 10 01, Magnus.Anshelm@mms.se

 

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →