Google Visualization API Sample

Nyheter

Ett fel har upptäckts i MMS onlinemätning

Vid MMS valideringsarbete har ett fel uppdagats i mätningen av program/klipp och reklam online.
Det handlar om starter/impressions som inte fångats upp i mätningen när användare återstartat en video.

Felet är nu åtgärdat och data fr o m 14/9 för program/klipp och fr o m 15/9 för reklam kommer publiceras. Historiskt data kommer inte att justeras.

Avvikelser kvarstår dock mellan olika mätkällor för Aftonbladet. Mot bakgrund av detta publiceras tillsvidare inte någon data för Aftonbladet.
Vi arbetar intensivt med detta och hoppas att snarast få klarhet i vad skillnaderna beror på. Därefter kommer data för Aftonbladet återigen att publiceras.

MMS beklagar dessa problem och fortsätter arbetet att med största noggrannhet dagligen kontrollera alla siffror innan de publiceras.

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →