Google Visualization API Sample

Nyheter

Nya universumtal

Universumtalen för Basundersökning 2017:2 är klara och MMS kan redovisa nya befolkningsstorlekar för hela befolkningen.

Bastalen gäller under perioden 2017-07-03 till och med 2017-12-31. Basundersökning 2017:2 genomfördes med telefonintervjuer under perioden 2017-02-09-2017-05-04. Variablerna i befolkningen som påverkar tittarpanelens sammansättning är: Familjesituation; Utbildningsnivå; Tittarkonsumtion och Ålder.
De nya universumtalen finns här.

För mer information:

Alexandra Lindberg Sáez
08-736 10 16

Posted in: Nyheter

Leave a Comment (0) →