Google Visualization API Sample

Nyheter

Webb-TV-året 2013: Mer tittartid men färre starter

Antalet startade strömmar minskade något under 2013 jämfört med 2012, trots att utbudet av klipp och program ökade med 24 procent. Däremot ökade den sammanlagda tiden webb-TV-publiken ägnade åt playtjänsterna med 41 procent, jämfört med 2012.SVTs utbud svarade för nära 70 procent av alla starter och sammanlagd tittartid, vilket är en kraftig ökning jämfört med 2012. Bland de kommersiella aktörerna hade TV4 störst andel, med 19 procent av alla starter. MTG hade en tittartidsandel på 7 procent och SBS Discovery hade en andel på 5 procent. SVTs dominans märks även på programnivå:

– Vi tog fram en lista över de 50 mest startade programmen, och där ligger SVTs program på de första 29 platserna. Först på 30 plats kommer första avsnittet av TV4s Solsidan, säger Martin Hehrne, chef Online på MMS.

Det mest startade webb-TV-programmet var, precis som för traditionellt distribuerad TV, finalen av den svenska Melodifestivalen som startades 885 000 gånger. Jämför man istället webbpublik, tittartid/programlängd, hamnar premiären av årets julkalender i topp, med en webbpublik på 426 000.

När det gäller klipp slogs ett rekord under fotbollslandskampen mellan Sverige och Portugal i november. Klippet ”Se alla mål i Zlatan-cam & Ronaldo-cam, startades 536 000 gånger vilket är den högsta nivån för ett klipp sedan mätningarna startade.

Rapporten i sin helhet finns här

För frågor eller kommentarer, kontakta:

Martin Hehrne
Chef Online
08 736 10 06
martin.hehrne@mms.se

Posted in: Nyheter, Pressmeddelanden

Leave a Comment (0) →