Google Visualization API Sample

Nyheter

MMS på ASI i Venedig

En delegation från MMS deltog i den Advertising Seminars International i Venedig i 7-8 november. MMS VD Magnus Anshelm talade om de nordiska länderna som föregångare när det gäller utvecklingen av rörlig bild på nätet.

asi_balkong

Foto: Mats Lindkvist

Nivåerna på den skandinaviska mediekonsumtionen av streamad rörlig bild, väckte viss uppståndelse bland de övriga delegaterna.

– Att vi lägger 51 minuter om dagen på rörlig bild online anses som extremt högt, säger Magnus Anshelm, som jämför med Storbritannien där den tittartiden på rörligt onlinematerial är 11 minuter.

Det i en internationell jämförelse höga användandet av rörlig bild på nätet ställer i sin tur högre krav på undersökningsbranschen.

– För oss i Skandinavien är det inte en fråga om att vi behöver mätningar snart, vi behöver dem nu, säger Magnus Anshelm.

Han tycker sig se tecken på en omorientering i det internationella undersökningssamfundet, som tidigare såg single sourcelösningar som den ultimata metoden för att jämföra olika medietyper med varandra. En relativt kostsam metod, då den kräver mycket stora paneler för att kunna fånga upp en alltmer fragmenterad mediekonsumtion.

– I år fanns en större öppenhet för hybridlösningar och användandet av det man brukar kalla big data.

Posted in: Kundinformation, Nyheter

Leave a Comment (0) →