Google Visualization API Sample

Nyheter

MMS VOD-topp

Tillgången till olika film och TV-tjänster andra kvartalet 2013.

Netflix toppar fortfarande.
Tillgången till streamade betaltjänster för film och TV ligger på ungefär samma nivå under andra kvartalet som under det första. Netflix och Viaplay är fortfarande störst. Den enda förändring som är statistiskt säkerställd är ökningen för SF Anytime.

Första kvartalet 2013

Andra kvartalet 2013

  Andel 9-99                  år        Antal   Andel 9-99                  år        Antal
Netflix

7,6%

645000

8,1%

690000

Viaplay

6,7%

568000

6,6%

560000

Voddler

2,1%

178000

2,2%

187000

SF Anytime

0,6%

51000

1,3%

110000

TV4 Premium

1,2%

102000

1,1%

93000

1,4 miljoner personer, eller 16 procent av 9-99 åringarna har tillgång till minst en av de tolv tjänster som ingår i MMS mätning.

Siffrorna ovan visar andel och antal personer 9-99 år som vet om att de har tillgång till olika tjänster.
Undersökningen för första kvartalet genomfördes vecka 6-12 2013 och för andra kvartalet under vecka 13-21. Totalt genomfördes drygt 3000 telefonintervjuer per kvartal i åldersspannet 9-99 år.
Källa MMS Trend & Tema 2013:2

För frågor kontakta:
Björn Englund, projektledare MMS
08-736 10 26
bjorn.englund@mms.se

Posted in: Nyheter, Pressmeddelanden

Leave a Comment (0) →