Google Visualization API Sample

Nyheter

webbpublik

ett av de officiella måtten som MMS redovisar vid mätning av webb-TV. Webbpublik är genomsnittligt antal öppna webbläsare under titelns längd. Måttet anges i absoluta tal. Beräkningen genomförs genom att dividera summa tid genom programmets längd.

Posted in:

Leave a Comment (0) →