Google Visualization API Sample

Nyheter

webb-TV-mätning

avser mätning av konsumtion på webb-TV. Kan både vara på övergripande nivå (totalt för en kanal/site) eller på detaljnivå (program, klipp, reklam etc.). En webb-TV-mätning kan både omfatta mätning av trafik (så kallad censusmätning) och/eller via panel.

Posted in:

Leave a Comment (0) →