Google Visualization API Sample

Nyheter

viral marknadsföring

marknadsföringsmetod som grundar sig på att ett budskap, tjänst eller produkt är så intresseväckande att de individer som exponeras för den har en stor benägenhet att sprida den vidare till sin bekantskapskrets. Även kallad buzz-metoden, word of mouth-metoden eller virusmarknadsföring.

Posted in:

Leave a Comment (0) →