Google Visualization API Sample

Nyheter

viktning/vägning av data

för att komma till rätta med över- respektive underrepresentation förekommer vägning i många statistiska undersökningar. I People Meter-panelen vägs data på olika kategorier både på hushållsnivå och individnivå. Om man i en undersökning ska intervjua 500 män respektive 500 kvinnor och man får kontakt med 475 kvinnor och 525 män, säger man att man väger resultaten så att varje kvinna svarar för 500/475, dvs. 1,05 kvinna och varje man svarar för 500/525, dvs. 0,95 man. Viktning kallas även för poststratifiering.

Posted in:

Leave a Comment (0) →