Google Visualization API Sample

Nyheter

veckoräckvidd

den andel (%) som sett minst 15 sammanhängande minuter. Kan antingen redovisas per kanal eller på totalnivå d.v.s. allt TV-tittande på alla kanaler inräknat.

Posted in:

Leave a Comment (0) →