Google Visualization API Sample

Nyheter

validitet

mått på hur väl man mäter det man vill mäta d.v.s. hur väl syfte och resultat stämmer överens. En hög validitet innebär en hög frånvaro av systematiska mätfel.

Posted in:

Leave a Comment (0) →