Google Visualization API Sample

Nyheter

urvalsfel

uppstår endast i urvalsundersökningar och inte i totalundersökningar. Urvalsfelet är den avvikelse som finns mellan värdet i skattningen från urvalsundersökningen och det värde som en totalundersökning ger.

Posted in:

Leave a Comment (0) →