Google Visualization API Sample

Nyheter

UNITAM

mätsystem från Nielsen Audience Measurement som klarar av att mäta timeshiftat (tidsförskjutet) tittande. För kanalidentifieringen används ljud istället för banners.

Posted in:

Leave a Comment (0) →