Google Visualization API Sample

Nyheter

unika besökare/unika webbläsare

användare som under en specifik mätperiod besöker en webbplats. Måttet används ofta som ett tecken på en webbsidas popularitet och kan användas vid prissättning på eventuella annonsplatser på sajten. Antalet unika besökare på en sajt beräknas med hjälp av antingen cookies, sessions-ID eller IP-nummer. Det vedertagna har dock kommit att bli att använda cookies som standard för att räkna ut antalet unika besökare.

Posted in:

Leave a Comment (0) →