Google Visualization API Sample

Nyheter

TV-tittarmätning

sedan 1993 har TV-mätningar genomförs elektroniskt i Sverige med People Meter-mätare. MMS äger all information kring TV-tittandet och mätdataleverantören Nielsen Audience Measurement står för fältarbete och datainsamling. People Meter-systemet bygger på att medlemmarna i en tittarpanel, som är representativ för den svenska TV-befolkningen, rapporterar om sitt TV-tittande via elektroniska TV-mätare. I förhållande till andra mer traditionella metoder som telefonintervjuer och enkäter, är People Meter-metoden mer säker, snabb och kostnadseffektiv. I de rapporterande hushållen finns en mätare, kopplad till varje TV och dess kringutrustning, som lagrar hushållsmedlemmarnas tittande. Med en särskild fjärrkontroll registrerar sig varje tittare och alla personer som befinner sig i ett rum där det finns en påslagen TV ska vara registrerade. Tittaren påminns om registrering både via en display på mätaren samt genom ett röstmeddelande. Kvalitetskontroller av registrerat tittande genomförs regelbundet och vid avvikelser kontaktas hushållet. För att börja räknas som tittare ska man ha sett 15 sammanhängande sekunder på en kanal. Om man ”zappar” mellan olika kanaler kommer tittandet att tillräknas den kanal som har störst andel av tittandet under den aktuella minuten. Endast tittande som förekommer i hemmet registreras.

Posted in:

Leave a Comment (0) →