Google Visualization API Sample

Nyheter

trafikmätning

mätmetod som används på webben för att se hur mycket trafik en sajt genererar. Genom cookies urskiljs hur många datorer som webbsidan besökts ifrån, det är alltså antalet webbläsare som mäts och inte antalet personer som besökt sidan.

Posted in:

Leave a Comment (0) →