Google Visualization API Sample

Nyheter

total-TV

definieras som alla referensbandade TV-kanaler som finns i referensbiblioteket. Total-TV exkluderar tittande på kanaler som inte referensbandas samt tittande på övrig video, DVD, TV-spel, radio och annat oidentifierat tittande. Idag mäts de drygt 100 största kanalerna, baserat på tittartidsandel.

Posted in:

Leave a Comment (0) →