Google Visualization API Sample

Nyheter

time-shift tittande

TV-tittande som tidsförskjutits med hjälp av till exempel en hårddiskspelare, videospelare eller inspelningsbar DVD. TV-material kan spelas in och tittas på i efterhand, eller pausas och förskjutas en kort tid.

Posted in:

Leave a Comment (0) →