Google Visualization API Sample

Nyheter

summa tid

ett av de officiella måtten som MMS redovisar vid mätning av webb-TV. Summa tid är den sammanräknade tittartiden som alla starter (de facto starter med tid) genererat. Varje tittarpass bidrar till den ackumulerade tiden. En och samma webbläsare kan bidra med flera tittarpass på samma titel.

Posted in:

Leave a Comment (0) →