Google Visualization API Sample

Nyheter

stickiness

term för att beskriva ett TV-programs förmåga att hålla kvar tittare genom hela programmet, även över reklamavbrott. Används också i internetsammanhang när man vill beskriva hur väl webbsidor lyckas behålla sina besökare.

Posted in:

Leave a Comment (0) →