Google Visualization API Sample

Nyheter

specifics

annonsör eller mediebyrå bestämmer var ett reklaminslag ska sändas för att på ett optimalt sätt nå en målgrupp. Detta leder ofta till en annan kostnad än RBS (se detta begrepp). Till skillnad från RBS garanteras inte antalet kontakter vid denna typ av köp.

Posted in:

Leave a Comment (0) →