Google Visualization API Sample

Nyheter

SOV – share of voice

andel av den totala marknadskommunikationen, det vill säga en annonsörs andel av det totala mätbara och redovisade reklaminvesteringarna i en viss bransch eller i ett visst media, under en given tidsperiod.

Posted in:

Leave a Comment (0) →