Google Visualization API Sample

Nyheter

SOM – share of mind

anger hur stor plats ett varumärke lyckas få i konsumentens medvetande. Detta mäts ofta genom spontan eller hjälpt erinran. Med begreppet avses att kartlägga attityder och preferenser till ett varumärke i förhållande till konkurrenter.

Posted in:

Leave a Comment (0) →