Google Visualization API Sample

Nyheter

sekundära kontrollvariabler

i MMS TV-panel utgör de sekundära kontrollvariablerna de individbaserade faktorerna kön, ålder, familjesammansättning och urbaniseringsgrad. Det innebär att man i andra hand, efter de primära kontrollvariablerna, strävar efter att få panelen i balans utifrån ovan nämnda kategorier. De sekundära kontrollvariablerna ställs mot förhållandena i verkligheten och på detta sätt kontrolleras det att panelen är korrekt sammansatt. Se även diskriminanter och primära kontrollvariabler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →