Google Visualization API Sample

Nyheter

second screen

ett uttryck som beskriver ett beteende när TV-tittare samtidigt som de tittar på ett TV-program använder en andra medieplattform och t.ex. kommunicerar kring programmet på sociala medier eller på andra hemsidor.

Posted in:

Leave a Comment (0) →