Google Visualization API Sample

Nyheter

returkanal

kommunikationsväg för att sända information tillbaka till den ursprungliga sändaren. En returkanal kopplad till digital-TV-teknik möjliggör interaktiva tjänster mellan TV-tittare och innehållsleverantör.

Posted in:

Leave a Comment (0) →