Google Visualization API Sample

Nyheter

remediering

när något flyttas från ett medium till ett annat utan att det refereras till att innehållet ursprungligen existerat i ett annat medium. Vanligt vid introducering av nya medier då gammalt material kan presenteras utifrån nya förutsättningar som åter gör det attraktivt för konsumenter att ta del av materialet.

Posted in:

Leave a Comment (0) →