Google Visualization API Sample

Nyheter

reliabilitet

beskriver hur pass tillförlitligt och noggrant en mätning genomförs. En hög reliabilitet innebär en liten andel slumpmässiga mätfel.

Posted in:

Leave a Comment (0) →