Google Visualization API Sample

Nyheter

reklamerinran

ett mått som används för effektmätning av reklam. Mäter i vilken mån en intervjuperson minns specifika annonser och kampanjer. Vid spontan erinran kan intervjupersonen återge annonsen/kampanjen utan någon hjälp. Vid hjälpt erinran minns intervjupersonen först efter att ha fått viss hjälp med t.ex. ett produktområde eller märke

Posted in:

Leave a Comment (0) →