Google Visualization API Sample

Nyheter

rating/tittarsiffra

är andelen av ett visst universum, det vill säga en viss målgrupp som har sett ett program. Rating anger publikstorlek i både radio- och TV-sammanhang. Om ett program har en rating på 8 % betyder det att 8 % av den totala TV-befolkningen i genomsnitt tittade på programmet. Man räknar det genomsnittliga antalet tittare under programmets gång. Rating beräknad som ett genomsnitt per minut för ett tre minuter långt program skulle bli:
Publikstorlek % under
1:a minuten = 10
2: a minuten = 6
3: e minuten = 8
Summa = 24
24/3 = 8, vilket blir programmets rating.
Programmets rating uttrycks ofta i absoluta tal, det vill säga procentsiffran multiplicerad med universumtalet. Rating för TV skrivs även TVR.

Posted in:

Leave a Comment (0) →