Google Visualization API Sample

Nyheter

QR-Kod – Quick Response-kod

en tvådimensionell streckkod som användaren scannar in med hjälp av kameran i sin mobiltelefon. QR-koder är bland annat vanliga i reklamsammanhang där en kod kan placeras i en annons. När koden sedan scannas av öppnas en specifik webbsida med innehåll som annonsören vill att användaren ska ta del av.

Posted in:

Leave a Comment (0) →