Google Visualization API Sample

Nyheter

PUT – people using television

begrepp som avser det totala TV-tittandet, det vill säga genomsnittligt antal tittare för en bestämd tidsperiod. Oftast uttrycks PUT-nivån i procent av alla personer inom en grupp, till exempel en målgrupp som har tillgång till en viss TV-kanal. PUT kan också beräknas som andel, i tusental eller som genomsnittlig tittartid.

Posted in:

Leave a Comment (0) →