Google Visualization API Sample

Nyheter

psykografiska variabler

med termen avses konsumentens attityd, beteende och psykologiska egenskaper. I marknadsföringssammanhang används psykografiska variabler för att kartlägga faktorer som exempelvis livsstil, värderingar och personlighet och hur dessa faktorer påverkar hur vi som individer konsumerar olika produkter och tjänster.

Posted in:

Leave a Comment (0) →