Google Visualization API Sample

Nyheter

progressiv streaming

även kallat progressiv nedladdning och innebär att användaren kan börja titta på en film innan den är nedladdad i sin helhet. Användaren kan spela den del av filmen som har laddats ned vid en angiven tidpunkt, men kan inte hoppa framåt till de delar som ännu inte har laddats ner. Exempel på progressiv streaming är Youtube.

Posted in:

Leave a Comment (0) →