Google Visualization API Sample

Nyheter

programlogg

skickas till MMS från TV-kanal och innehåller sända programtitlar med faktiska start- och sluttider. Kallas även As-Run logg. Loggens matchning med tittardata
möjliggör analys på programnivå.

Posted in:

Leave a Comment (0) →