Google Visualization API Sample

Nyheter

primära kontrollvariabler

korrektheten i People Meter-panelens hushåll, i förhållande till verkligheten, kontrolleras med hjälp av nedanstående variabler:
• Många respektive få kanaler (Pay resp. Non-Pay)
• Utbildning (låg resp. hög)
• Tittarkonsumtion (låg-, medel- eller högkonsument)
• Familjesituation: 1 person, 2 personer eller fler utan barn, 2 personer eller fler med barn
Se även diskriminanter och sekundära kontrollvariabler.

Posted in:

Leave a Comment (0) →