Google Visualization API Sample

Nyheter

poddsändning

ett sätt att publicera ljudfiler eller rörlig bild via internet. Poddsändningar sker ofta med hjälp av RSS-flöden, prenumerationsprogram, vilket gör att till exempel bloggar, nyheter och annat blir tillgängligt för prenumeranter. Podcasting leder till att vem som helst kan nå ut med hemproducerad radio eller rörlig bild. Konsumtionen underlättas tack vare att utbudet kan flyttas till vald utrustning, vilket kan ses som en fördel för de bärbara alternativen.

Posted in:

Leave a Comment (0) →