Google Visualization API Sample

Nyheter

People Meter-rådata

datafiler som innehåller egenskaper för alla panelmedlemmar och deras TV-tittande. För varje panelindivid finns den dagliga vikten (det antal personer som man representerar i sin målgrupp i befolkningen), ålder, målgruppstillhörighet, kön och kategoritillhörighet för övriga vägda målgrupper. Därutöver finns information om huruvida tittaren är ordinarie panelmedlem eller gäst. Tittandet per individ redovisas med kanal, den exakta tidpunkten då tittandet påbörjades, tittandets längd i minuter och vilken TV-apparat som användes.

Posted in:

Leave a Comment (0) →