Google Visualization API Sample

Nyheter

People Meter-mätningar

TV-tittandet mäts med hjälp av elektroniska mätare i en tittarpanel. Panelhushåll rekryteras utifrån en fastställd panelmatris som representerar den svenska TV-befolkningen. Panelhushållen har en mätare kopplad till varje nätansluten TV med tillhörande kringutrustning. Varje familjemedlem har en egen knapp på mätarens fjärrkontroll som används för in- och utloggning. Mätaren använder sig av ljudmatchning alternativt banneridentifiering för att fastställa vilken kanal som panelindividen tittar på. Tittandet registreras och mäts på sekundnivå och redovisas på minutnivå. Data samlas in och är MMS-kunder tillhanda närmast efterföljande vardagen efter sändning.

Posted in:

Leave a Comment (0) →