Google Visualization API Sample

Nyheter

panelmatris

MMS panelmatris består av 36 celler och har tagits fram genom statistiska analyser där man säkerställt vilka variabler som samvarierar med TV-tittandet. Följande fyra variabler har visat sig betyda mest:
• Många respektive få kanaler: Pay resp. Non-Pay
• Familjesituation: 1 person, 2 personer eller fler utan barn, 2 personer eller fler med barn
• Utbildningsnivå: låg respektive hög
• Tittarkonsumtion: låg-, medel-, och högkonsumenter

Posted in:

Leave a Comment (0) →