Google Visualization API Sample

Nyheter

panelbalans

begrepp som används för att säkerställa att panelen är välbalanserad, d.v.s. sammansatt enligt kraven för en panel. Panelmatrisen (se detta begrepp) kontrolleras noggrant så att antal installerade hushåll i varje cell ligger inom respektive toleransgräns. Om antalet hushåll skulle ligga under gränsen i någon cell rekryteras omedelbart nya hushåll som tillhör den cellen, för att återställa balansen. När antalet hushåll ligger över gränsen avslutas istället medlemskapet för vissa av hushållen som tillhör den cellen. Panelmatrisen kontrolleras dagligen för att garantera att den vid alla tidpunkter är så representativ som möjligt utifrån TV-universum.

Posted in:

Leave a Comment (0) →