Google Visualization API Sample

Nyheter

overlay

annonsformat som introducerades i Sverige under 2008. Formatet erbjuder en lösning med halvgenomskinliga overlays med reklam som visas samtidigt som webbklippet/programmet rullar. En bit in i ett webbklipp/program visas ytterligare en klickbar “overlaybanner”.

Posted in:

Leave a Comment (0) →